Close

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych
 • współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji oraz tradycji miasta i regionu
 • kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury (w tym także kultury fizycznej)
 • dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy w ramach realizacji poszczególnych zadań
 • wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów
 • rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii spornych między uczniami i zespołami klasowymi
 • troska o powierzone środki dydaktyczne, należyte ich wykorzystanie i zabezpieczenie, a także estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: ALEKSANDER KOWALCZYK KL. 4D
Zastępca: JULIA GBIORCZYK KL. 4D
AMELIA SZAFRANIAK KL. 3C

WYBORY 2023/2024
NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W LESZNIE
• 26. 09.2023r. spotkanie kandydatów na przewodniczącego III LO (duża przerwa, aula)
• 3.10.2023r. powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej, przygotowanie kart wyborczych
• 10.10. 2023r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
• 17.10.2023r. SZKOLNE WYBORY
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Pokaż regulamin
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Pokaż regulamin
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Pokaż plan