Close

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Nowa Hala Sportowa

w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się do dziennika

Aktualności

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jak co roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie uczcili pamięć bohaterów narodowych. Podczas VIII leszczyńskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołn…

2 marca 2020

Gra terenowa o Australii

Chcesz zdobyć wiedzę o Australii i poszerzyć umiejętności językowe a przy okazji wesprzeć akcję „Kropla wody dla Australii”? Zapisz się do gry terenowej organizowanej przez naszą szkoł…

27 lutego 2020

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został  on ustanowiony przez UNESCO (dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, w 1952 roku.…

22 lutego 2020

Muzyka nie zna granic 2020

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji festiwalu piosenki: „Muzyka nie zna granic”. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: przesłuchania i finał. Jury w…

21 lutego 2020

Eramsus Finlandia

W dniach 12 – 18 stycznia grupa uczniów i nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przebywała w Finlandii. To już czwarte spotkanie w ramach projektu Eramsus+ …

19 lutego 2020

Ukryte oblicze starych przedmiotów 2020

Szkolny Zespół Ekotrójka działający w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Ukryte oblicze starych …

17 lutego 2020

UWAGA !!!

KOMUNIKAT DYREKTORA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2029 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) informuję, co następuje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. została zmieniona organizacja realizacji zadań III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
2. Realizacja zadań szkoły przebiega z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. Kształcenie na odległość realizują nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, których współpracę z uczniami lub rodzicami koordynuję, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, między innymi poprzez ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w danym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. W związku z powyższym od dnia 30 marca 2020 r. zmienia się plan zajęć edukacyjnych, z którym proszę zapoznać się poprzez e-dziennik: „UONET+”.
5. Ustaliłem, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
6. Nauczyciele realizujący z uczniami poszczególne zajęcia edukacyjne zostali zobowiązani do wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej.
7. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcą klasy, w ustalonych przez nauczycieli formie i terminach.
8. Podstawową formą wzajemnej komunikacji całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie jest dziennik elektroniczny, wykorzystujący program „UONET+”.
9. Pozostając do Państwa dyspozycji, szanowni Rodzice i Waszej, droga młodzieży, wspólnie z wicedyrektorami szkoły: Panią Małgorzatą Zielińską i Panią Joanną Karaś oraz nauczycielami życzymy przede wszystkim zdrowia.
Z poważaniem
Konrad Kokociński