Close
Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2020/2021
 • IA – ANNA CZARNECKA
 • IB – MARIUSZ NOWACKI
 • IC – JOANNA PIOTROWSKA
 • ID – MAŁGORZATA HANDKE-MACIUK
 • IE – EWELINA KOCHANEK
 • IF – IWONA STOCKA


 • IIA – ANGELIKA MARACH
 • IIB – MONIKA LINKE
 • IIC – MATEUSZ BĄK
 • IID – KAROLINA BULIŃSKA-PROŃCZAK
 • IIE – ILONA NOWACKA
 • IIF – PAULINA SKORUPSKA
 • IIAG – PIOTR NOWACKI
 • IIBG – DAMIAN ZARZYCKI
 • IICG – BEATA JAGODZIŃSKA
 • IIDG – DANIEL KAROLCZAK
 • IIEG – MARIA DUBSKA
 • IIFG – MAREK WĄSOWICZ


 • IIIA – KAROLINA KAMINIARZ
 • IIIB – AGNIESZKA BANASZAK
 • IIIC – DARIUSZ MACIEJEWSKI
 • IIID – ANNA BASISTA
 • IIIE – PIOTR BALCER
 • IIIF – WALDEMAR KAŹMIERCZAK
Prezydium Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2020/2021
 • Karolina Kaminiarz – przewodniczący
 • Mariusz Nowacki – zastępca przewodniczącego, sekretarz
 • Marek Wąsowicz – skarbnik