Close

Klauzule informacyjne RODO IIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

Klauzula ogólna – pobierz plik

Klauzula informacyjna imprez – pobierz plik

Klauzula na wycieczki – pobierz plik

Klauzula na internet – pobierz plik

Klauzula informacyjna przy rekrutacji – pobierz plik