Close

Uwaga maturzyści!!!

Tutaj znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące matury 2018.

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin Maturalny

Informacje

Dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz plik PDF
Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Pobierz plik PDF
Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

Pobierz plik PDF
Olimpiady

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Pobierz plik PDF
Informatyka

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Pobierz plik PDF
Egzamin język obcy

w załączeniu wykres z mozliwością zdawania egzaminów

Pobierz plik PDF