Close

Uwaga maturzyści!!!

Tutaj znajdziecie informacje dotyczące matury 2022.

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

EGZAMIN MATURALNY 2023

Egzamin Maturalny

Informacje

Dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Pobierz plik PDF
Informatyka

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023

Pobierz plik PDF
Deklaracja Matura

Deklarację możesz złożyć tylko w jednej z form:

Deklarację możesz złożyć albo w formie papierowej albo w formie elektronicznej dostępnej pod adresem: www.wyniki.edu.pl

Jeżeli chcesz złożyć deklarację w formie elektronicznej, potrzebujesz loginu i hasła, które:

(1) jeżeli jesteś uczniem – otrzymasz od dyrektora szkoły, do której uczęszczasz, do 25 września 2022r.   

(2) jeżeli jesteś absolwentem – możesz otrzymać od dyrektora szkoły, którą ukończyłeś(-łaś), jeżeli złożysz do niego wniosek nie później niż do 15 stycznia 2023 r. 

Deklaracja papierowa