Close

Uwaga maturzyści!!!

Tutaj znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące matury 2019.

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin Maturalny

Informacje

Dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDF
Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

Pobierz plik PDF
Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Pobierz plik PDF
Olimpiady

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDF
Informatyka

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Pobierz plik PDF
Egzamin język obcy

w załączeniu wykres z mozliwością zdawania egzaminów

Pobierz plik PDF