Close

Uwaga maturzyści!!!

Tutaj znajdziecie informacje dotyczące matury 2024.

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

EGZAMIN MATURALNY 2024

Egzamin Maturalny

Informacje

Dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów przeprowadzania maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Pobierz plik PDF
Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Pobierz plik PDF
Informatyka

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku

Pobierz plik PDF
Deklaracja Matura

Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. 

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login. (Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji)

Jeżeli chcesz złożyć deklarację w formie elektronicznej, potrzebujesz loginu i hasła, które:

(1) jeżeli jesteś uczniem – otrzymasz od dyrektora szkoły, do której uczęszczasz, do 25 września 2023r.  

(2) jeżeli jesteś absolwentem – możesz otrzymać od dyrektora szkoły, którą ukończyłeś(-łaś), jeżeli złożysz do niego wniosek nie później niż do 15 stycznia 2024 r. 

Deklaracja papierowa