Close

Uwaga maturzyści!!!

Tutaj znajdziecie informacje dotyczące matury 2021.

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

EGZAMIN MATURALNY 2021

Egzamin Maturalny

Informacje

Dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz plik PDF
Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Pobierz plik PDF
Olimpiady

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz plik PDF
Informatyka

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

Pobierz plik PDF
Egzamin język obcy

w załączeniu wykres z mozliwością zdawania egzaminów

Pobierz plik PDF