Close

Histroia Szkoły

Monografia budynku III Liceum Ogólnokształcącego

Nasza Historia

Historia III Liceum Ogólnokształcącego w Leszne ma dość krótką historię w porównaniu do budynku, w którym się znajduje. Jego korzenie sięgają do XIX w. Budynek został oddany do użytku publicznego w 1882 r. Od razu stał się siedzibą pruskiego gimnazjum, przeniesionego z Pałavcu Sułkowskich. W 1889 r. gimnazjum z okazji 350 lecia otrzymało nazwę Królewskiego Gimnazjum i. Jana Amosa Komeńskiego. Szkoła ta funkcjonowała tu do 1920 roku. Po odzyskaniu niepodległości dawne niemieckie gimnazjum zostaje przejęte przez polskie władze oświatowe i przekształcone w Klasyczne Gimnazjum Męskie im. Jana Amosa Komeńskiego, natomiast uczniowie niemieccy przeszli do utworzonego Niemieckiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. J. Kanta, finansowanego przez Niemiecki Związek Szkolny. Po reformie szkolnictwa, w 1932 roku przekształcono polskie gimnazjum w czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Przy pl. Kościuszki mieściło się ono do 1937 roku. W tymże roku przeniesione zostało do gmachu zajmowanego obecnie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Kurpińskiego. Ze względu na trudne warunki lokalowe z ul. Narutowicza (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2) przeniesiono w tym samym roku do budynku naszej szkoły Żeńskie Gimnazjum. W czasie drugiej wojny światowej zamknięte zostały polskie szkoły. W budynku naszym przy Schlossplatz znalazł miejsce punkt prześwietleń przeciwgruźliczych dla osób wysyłanych do Niemiec do przymusowej pracy i niemiecka szkoła zawodowa. Po wyzwoleniu Leszna przez wojska rosyjskie 31 stycznia 1945 roku budynek przejęły polskie władze oświatowe. Postanowiono, że budynek będzie ponownie przeznaczony na potrzeby oświaty. W nowym roku szkolnym rozpoczęło ponowne swoją działalność żeńskie gimnazjum i liceum im. M. Konopnickiej. Szkoły te znajdowały się tutaj do 1950 roku. W latach 1950 -1970 budynek był siedzibą Technikum Handlowego (Ekonomicznego). Lata 1970-1984 to okres, w którym w murach naszej szkoły mieściło się II Liceum Ogólnokształcące. W 1975 roku uruchomiono klasy Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1982 roku swoją działalność rozpoczęło Studium Nauczania Początkowego. W 1978 roku w wyniku połączenia szkół powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Od 1984 roku budynek zajmuje Studium Nauczycielskie, a II Liceum Ogólnokształcące przenosi się do budynku przy ul. Prusa. W 1991 roku następuje zmiana nazwy, powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych, a w nim pierwsze klasy III Liceum Ogólnokształcącego i odziały Kolegium Nauczycielskiego. W 1993 roku następuje rozdział szkół. Od 1995 roku, po likwidacji Kolegium Nauczycielskiego, budynek zajmuje III Liceum Ogólnokształcące i NKJO.