Close
KANDYDAT DO IIILO W LESZNIE SKŁADA:

– wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający kwestionariusz osobowy na gotowym formularzu dostępnym na stronie naboru elektronicznego – link do rekrutacji/wniosku

– fotografię w trzech egzemplarzach (każda fotografia podpisana – imię i nazwisko kandydata)

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych – pobierz zgodę

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – pobierz zgodę

– deklarację uczestnictwa w zajęciach religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie – pobierz deklarację

– zgodę rodziców na kontynuowanie nauki w klasie:

– orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w klasie:

  • ogólnej-policyjnej wydane przez lekarza

– orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w klasie:

  • ogólnej-sportowej wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej do uprawiania piłki nożnej- chłopcy/piłki koszykowej- dziewczęta