Close

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Nowa Hala Sportowa

w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się do dziennika

Aktualności

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Zastosowania Matematyki 2020

13 marca br. o godzinie 10.00 rozpoczną się matematyczne zmagania uczniów klas VIII szkół podstawowych miasta Leszna i regionu. Zastosowania Matematyki to konkurs którego tematykę stanowią …

16 lutego 2020

Plebiscyt „Głosu Wielkopolskiego”

Trzecia edycja plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego” Mistrzowie Sportu pod honorowym patronatem Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i profesora Dariusza Wieliń…

12 lutego 2020

Piknik na 100-lecie

W Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie Smoczyka w dniu 18 stycznia 2020 roku odbył się piknik służb mundurowych z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy. Klasy policyjne z III Liceum Ogólnoksz…

19 stycznia 2020

100 rocznica przyłączenia Leszna do Polski

Dzień 17 stycznia to ważna data w historii Leszna. W tym roku przypada 100 rocznica powrotu naszego miasta w granice odrodzonej Polski. Nasza szkoła włączyła się w uczczenie tego wydarzenia. Uc…

18 stycznia 2020

28 finał WOŚP – 12 stycznia 2020

Jak co roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie wspomagali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariusze wraz z osobami towarzyszącymi zebrali ogó…

13 stycznia 2020

RODO – Studniówka 2020

Informujemy, iż w związku z uroczystością szkolną – studniówką w III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje P…

8 stycznia 2020

UWAGA !!!

KOMUNIKAT DYREKTORA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2029 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) informuję, co następuje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. została zmieniona organizacja realizacji zadań III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
2. Realizacja zadań szkoły przebiega z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. Kształcenie na odległość realizują nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, których współpracę z uczniami lub rodzicami koordynuję, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, między innymi poprzez ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w danym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. W związku z powyższym od dnia 30 marca 2020 r. zmienia się plan zajęć edukacyjnych, z którym proszę zapoznać się poprzez e-dziennik: „UONET+”.
5. Ustaliłem, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
6. Nauczyciele realizujący z uczniami poszczególne zajęcia edukacyjne zostali zobowiązani do wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej.
7. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcą klasy, w ustalonych przez nauczycieli formie i terminach.
8. Podstawową formą wzajemnej komunikacji całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie jest dziennik elektroniczny, wykorzystujący program „UONET+”.
9. Pozostając do Państwa dyspozycji, szanowni Rodzice i Waszej, droga młodzieży, wspólnie z wicedyrektorami szkoły: Panią Małgorzatą Zielińską i Panią Joanną Karaś oraz nauczycielami życzymy przede wszystkim zdrowia.
Z poważaniem
Konrad Kokociński