Close

9 czerwca 2017

Współpraca z Wydziałem Matematyki UZ

8 czerwca br. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – Pan Konrad Kokociński wraz z nauczycielem matematyki Dariuszem Winkhof podpisali porozumienie współpracy z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego reprezentowali : Pan Dziekan Uczelni, Prof. UZ dr hab. Longin Rybiński oraz Pani dr Aleksandra Arkit. Współpraca rozpocznie się od września – czego będzie dotyczyła i na jakich zasadach – o tym wkrótce na stronie internetowej szkoły. Jedno jest pewne, uczniowie klasy matematycznej III-go Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie sporo na tym porozumieniu zyskają.