Close

19 czerwca 2018

Wolontariusze Poszukiwani!

Jedną z największych zalet wolontariatu jest oddziaływanie na społeczność. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nawiązywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Wolontariat wśród młodych osób służy nie tylko im, ale także innym mieszkańcom Leszna. Jest szansą na zdobycie nowych doświadczeń, na poznanie nowych ludzi oraz otwarcie się na potrzeby innych. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziedzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości.