Close

1 maja 2020

Święto Narodowe 3 Maja

Oficjalnie ustanowione po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 roku na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. „Wskrzeszone” na powrót w 1990 roku. Warto zaznaczyć, że od 2007 roku jest to również święto narodowe Litwy.

Czym była Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, że współcześni jej ludzie i potomni uznają ją za akt warty najwyższej ofiary? Przebudzeniem części narodu. Uznano, że jest to ostatni dzwonek na ratowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Była to w istocie rewolucyjna jak na nasze polsko-litewskie warunki ustawa. Likwidowała niesprawdzone zasady: wolną elekcję zastąpiono dziedzicznością tronu, zniesiono liberum veto, szlachta gołota została pozbawiona praw politycznych. Stopniowo zaczęto przyznawać prawa mieszczanom, a chłopów wzięto pod opiekę państwa ale tylko tych w dobrach królewskich.