Close

15 listopada 2019

Śladem powstańców wielkopolskich i Armii Hallera

Zbliżająca się 100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski stała się okazją do poznania historii regionalnej.
W dniu 14 listopada 2019 roku uczniowie klas mundurowych 1e, 1eg i 3e o profilu policyjnym z III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie pod opieką nadkomisarza Krzysztofa Kubiaka i nauczyciela historii Waldemara Warciarka wyruszyli w 12 km trasę śladem powstańców wielkopolskich i Armii Hallera.
Inicjatorami i organizatorami tej ciekawej inicjatywy byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i jednocześnie wykładowcy przedmiotu edukacja policyjna w III LO – nadkomisarz Krzysztof Kubiak i aspirant Paweł Dyrda.
Marsz rozpoczął się w Kąkolewie na dworcu, gdzie młodzież wysłuchała krótkiej prelekcji o walkach z Niemcami w dniu 28 stycznia 1919 roku oraz powitaniu Armii Hallera 20 kwietnia 1919 roku.
Kolejnym punktem marszu była Trzebania, gdzie przy pomniku upamiętniającym zamordowanych przez Niemców w dniu 2 lipca 1919 roku oficerów Armii Wielkopolskiej – podporuczników Leona Włodarczaka i Wacława Andrzejewskiego uczniowie poznali przebieg tego tragicznego incydentu.