Close

8 stycznia 2020

RODO – Studniówka 2020

Informujemy, iż w związku z uroczystością szkolną – studniówką w III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje Państwa wizerunek.

Wydarzenia szkolne  – studniówka jest wydarzeniem publicznym, udział w niej jest dobrowolny i jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzenia,  jak i po ich zakończeniu.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń: na stronie internetowej, Facebooku placówki, a także w materiałach promujących działania placówki. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie www szkoły.