Close

27 kwietnia 2022

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski , klasa IE pod opieką pani Elżbiety Góralczyk przygotowała widowisko słowno- muzyczne o patriotycznej wymowie. Uczniowie odśpiewali hymn państwowy i Rotę, recytowali wiersze. Podczas uroczystości przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku. Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie. Zaprezentowano również portrety i sylwetki osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem Ustawy zasadniczej i przyczyniły się do jej uchwalenia.”