Close

29 kwietnia 2022

Pożegnanie Absolwentów

29 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. W uroczystości wzięli udział II zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan dr Piotr Jóźwiak, Dyrekcja szkoły, Wychowawcy, Rodzice oraz Grono Pedagogiczne. Dyrektor szkoły podczas akademii wręczył świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz stypendia. Były także podziękowania dla Rodziców. Uroczystość przygotowała klasa II B. Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.