Close

19 stycznia 2020

Piknik na 100-lecie

W Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie Smoczyka w dniu 18 stycznia 2020 roku odbył się piknik służb mundurowych z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy. Klasy policyjne z III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie zaprezentowały mieszkańcom Leszna pokaz musztry.