Close

5 września 2023

PASCH Szkoły: Partnerzy przyszłości

Dzień dzisiejszy był w naszej szkole wyjątkowy. Oprócz uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, odbyła się w IIILO w Lesznie ceremonia oficjalnego przyjęcia naszej szkoły do grona szkół „PASCH Szkoły: Partnerzy przyszłości”. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie pan Konrad Kokociński odebrał odznakę Szkoła PASCH z rąk pani Kerstin Nielsen z konsulatu generalnego Niemiec we Wrocławiu. Wielu z naszych uczniów zna doskonale tą inicjatywę. To przede wszystkim możliwość zdawania egzaminu Deutsches Sprachdiplom, ale i wymiany uczniowskie, stypendia i kursy w Niemczech oraz dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego.
Mamy już pierwszych uczniów, którzy mogli dzisiaj odebrać swoje certyfikaty.