Close

28 lutego 2022

Na zawsze pozostanie w naszych sercach

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci naszej koleżanki Teresy Żak – Filipiak, wieloletniej nauczycielki i wychowawczyni młodzieży. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Dyrektor,
Grono Pedagogiczne, Pracownicy,
Młodzież III LO