Close

21 marca 2018

„Matematyka wyposaża nas w coś, jakby nowy zmysł” – Charles Darwin

Dobrze rozwijająca się współpraca z Wydziałem Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaowocowała konferencją matematyczną, która odbyła się w dniu 20 marca br. w Leszczyńskim Centrum Biznesu w Lesznie . W konferencja wzięli udział nauczyciele matematyki szkół miasta Leszna i okolic oraz uczniowie tych szkół.  Naszymi gośćmi byli:  Dziekan WMIiE – dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, dr Aleksandra Arkit, dr Maciej Niedziela oraz dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ, którzy przygotowali dla uczestników konferencji  bardzo interesujące wykłady.  Dotyczyły one m.in. różnorodnych zastosowań matematyki, analizy danych, ciągu geometrycznego w kontekście matury i … emerytury. W opinii uczestników konferencji, to „strzał w dziesiątkę”. Ukazała ona  inne oblicze matematyki. Mogliśmy się przekonać, że matematyka to nie tylko rachunki, zadania tekstowe,  klasyczne problemy geometryczne ale zwykłe, codzienne zastosowania. Doskonale zobrazował to dr Jacek Niedziela w swojej prelekcji prezentując przykłady  dużych firm, które zwracają się do matematyków o pomoc w rozwiązaniu problemu, znalezieniu „złotego środka” i wyjścia z kryzysu.

Konferencję poprowadzili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, klasy Ib –  patronackiej WMIiE UZ – Aleksandra Ferens oraz Mikołaj Gbiorczyk.