Close

20 kwietnia 2018

Konferencja Biblioteczna 2018

Ustanowienie roku 2018. Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100 – lecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz Rokiem Zbigniewa Herberta daje okazję do odkrycia na nowo  świata wartości w literaturze. Promowanie poprzez literaturę cnót dobrego człowieka i obywatela: szacunku, uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in. może mieć ogromny wpływ na proces kształtowania tych cech u młodego czytelnika, a tym samym upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, stanowi ważny wkład w kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

Podczas tegorocznej konferencji chcemy przypomnieć drogę, która doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości,  rozważyć rolę literatury w kształtowaniu tożsamości, przybliżyć postać Zbigniewa Herberta i jego dzieła oraz zaprezentować nowy, rewolucyjny sposób interakcji pomiędzy książką a czytelnikiem. Warsztaty umożliwią nabycie kompetencji związanych z wykorzystaniem w pracy bibliotekarza i nauczyciela biblioterapii i nowych możliwości pracy zksiążką.Mamy nadzieję, że przygotowane wystąpienia przyczynią się do popularyzacji czytelnictwa i uznania książki jako doskonałego narzędzia służącego rozumieniu przemian zachodzących w świecie społecznym i w sobie.

Plakat konferecji!