Close

4 marca 2018

Festiwal piosenki. Muzyka nie zna granic 2018

Po raz kolejny zapraszamy Państwa na festiwal piosenki europejskiej „Muzyka nie zna granic”. Celem festiwalu jest motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych, propagowanie muzyki jako uniwersalnego języka, kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze. Stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań oraz prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych młodych ludzi.

Regulamin

Karta zgłoszenia