Close

13 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze. (B. Cage)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w procesie nauczania i wychowania, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, wytrwałości i cierpliwości oraz by podejmowany trud był źródłem satysfakcji i uznania społecznego.