Close

22 października 2018

21 października 1939 roku w Lesznie…

21 października 1939 roku w Lesznie rozpoczął pracę niemiecki sąd. Bez nakazów aresztowania, bez świadków, bez obrońców – w ciągu kilku godzin „osadził” 53 osoby i wydał 20 wyroków śmierci. Skazani zostali rozstrzelani na placu Kościuszki tuż przy
więziennym murze. W uroczystościach 79 rocznicy tego wydarzenia pod pomnikiem rozstrzelanych Leszczynian wzięła udział młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Wystawiono poczet sztandarowy, a przedstawiciele klasy policyjnej w imieniu społeczności szkolnej złożyli wiązankę kwiatów.