Close

18 września 2019

17 września – 80 rocznica napaści ZSRR na II Rzeczypospolitą

Dziś przypada 80 rocznica napaści ZSRR na II Rzeczypospolitą. Była to konsekwencja podpisanego przez III Rzeszę i Związek Radziecki układu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku. W wyniku zdradzieckiej napaści śmierć poniosło tysiące Polaków. W uroczystościach pod pomnikiem katyńskim wzięła udział młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Wystawiono poczet sztandarowy, a przedstawiciele klasy policyjnej w imieniu społeczności szkolnej złożyli wiązankę kwiatów.