Close

22 listopada 2019

100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski

Zbliżająca się 100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski to ważne dla naszego miasta wydarzenie. III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego włączyło się w upamiętnienie tej ważnej rocznicy przygotowując stronę internetową.
Celem twórców tej witryny było zebranie w jednym, dostępnym dla wszystkich miejscu, podstawowych informacji o pamiętnym 17 stycznia 1920 roku.
Można tu znaleźć min. tło historyczne: opis sytuacji w Lesznie w czasie I wojny światowej i po klęsce Niemiec, wydarzenia Powstania Wielkopolskiego wokół Leszna oraz postanowienia traktatu wersalskiego dt. przebiegu granicy w naszym regionie.
Strona zawiera również biogramy wybranych postaci, związanych z powrotem Leszna do państwa polskiego, wybór literatury dt. opisywanych wydarzeń oraz galerię zdjęć Leszna oraz kart pocztowych znaczków zaprojektowanych przez uczniów naszej szkoły.