Close

ZASADY NABORU

DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Kandydat do III LO w Lesznie składa:

–   wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający kwestionariusz osobowy na gotowym formularzu dostępnym na stronie naboru elektronicznego lub w sekretariacie szkoły,

–   fotografię w trzech egzemplarzach.

——————————————————————–

TERMINY NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/2018

Pobierz terminarz rekrutacji