Close
Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

Prezes Zarządu – Maćkowiak Łukasz

Wiceprezes – Winkhof  Dariusz

Wiceprezes d.s. finansów – Karaś Joanna