Close

3 marca 2023

Z licealistami o służbie w policji

Ponad 200 maturzystów wzięło udział w spotkaniach z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Rozmawiano o warunkach przyjęć do Policji oraz specyfice i walorach służby. Poruszono także kwestie prawne dotyczące młodych ludzi, przypomniano o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

W ostatnich dniach w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie oraz w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie gościli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Krzysztof Kubiak i Oficer Prasowy asp. szt. Monika Żymełka. Udział w spotkaniach wzięło ponad 200 uczniów klas IV i V, w tym o profilu policyjnym, stojących u progu dorosłości, mierzących się z wyborem kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu.

Podczas spotkań rozmawiano o bezpieczeństwie, prawnych aspektach będących w zainteresowaniu młodych ludzi. Przypomniano o funkcjonowaniu aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcono młodzież do korzystania z tych narzędzi wpierających Policję w zakresie bezpieczeństwa i ułatwiających, w sposób zdalny, kontaktowanie się z policjantami.

Jednak głównym tematem spotkania była promocja zawodu policjanta. Młodzież miała możliwość uzyskania informacji, na temat wymogów stawianych przed kandydatami do służby w Policji, przedstawiono sposób rekrutacji oraz kształcenia w Policji. Wskazano terminy przyjęć na rok bieżący oraz walory służby w umundurowanej formacji.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, gdzie można szukać szczegółowych informacji na temat rekrutacji w Policji.

Zródło: https://leszno.policja.gov.pl/w13/aktualnosci/240973,Z-licealistami-o-sluzbie-w-Policji.html