Close

PLAN EWAKUACJI

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

 1. Sygnałem alarmowym w szkole są cztery długie dzwonki z przerwami trwającymi dwie sekundy, połączone z komunikatem werbalnym: „EWAKUACJA”. W razie braku elektryczności sygnałem będą gwizdy lub sygnał dzwonkiem ręcznym.
 2. W razie pożaru lub innego zagrożenia najpierw ewakuacji podlegają uczniowie, a później inne osoby. Kolejność ewakuacji uczniów uzależniona jest od miejsca wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Najpierw ewakuujemy najbardziej potrzebujących pomocy (stan zdrowia, stan psychofizyczny).
 3. W momencie ogłoszenia alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia woźny szkoły natychmiast otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne.
 4. Osoby przebywające na parterze w lewym skrzydle budynku A (w salach dydaktycznych:
  A 101, A 102, A 103 i A 104) kieruje się do wyjścia bocznego (zachodniego).
 5. Osoby przebywające na parterze w prawym skrzydle budynku A (w salach dydaktycznych:
  A 105, A 108, A 109 i A 110) kieruje się  do wyjścia głównego, wychodzącego na Plac Kościuszki.
 6. Osoby przebywające w pokoju nauczycielskim i gabinecie pedagoga szkolnego kieruje się do wyjścia bocznego (wschodniego), wychodzącego na boisko szkolne.
 7. Osoby przebywające na pierwszym piętrze budynku A (w salach dydaktycznych:
  A 200, A 201, A 202, A 203, A 204, A 205, A 206, A 207, A 208, A 209, A 210 i A 211) kieruje się do wyjścia głównego, wychodzącego na Plac Kościuszki.
 8. Osoby przebywające na drugim piętrze budynku A (w salach dydaktycznych:
  A 300, A 301, A 303, A 304, A 305, A 306, A 307) kieruje się do wyjścia bocznego (wschodniego), wychodzącego na boisko szkolne.
 9. Osoby przebywające w sali gimnastycznej, w hali sportowej – piłkarskiej, na boiskach sportowych, w szatniach gimnastycznych oraz na strzelnicy sportowej, kieruje się do najbliższych wyjść.
 10. Osoby przebywające we wszystkich pomieszczeniach budynku B, w tym w bibliotece szkolnej,  kieruje się do wyjść wychodzących na boisko szkolne.
 11. Za sprawne przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych salach dydaktycznych.
 12. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przebieg ewakuacji na swoim odcinku ma obowiązek przekazać informację o zakończeniu ewakuacji, jej przebiegu i podać stan osobowy kierującemu ewakuacją, Konradowi Kokocińskiemu – Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, a w przypadku jego nieobecności Małgorzacie Zielińskiej/Joannie Karaś – Wicedyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie oraz sprawuje opiekę nad osobami ewakuowanymi.
 13. Po wyprowadzeniu uczniów z budynków szkoły na zewnątrz, wszyscy ustawiają się na Placu Kościuszki
  w taki sposób, by udrożnić przejazd specjalistycznym służbom ratowniczym.