Close

20 stycznia 2024

Spotkanie z policjantami

UCZNIOWIE KLASY MATURALNEJ SPOTKALI SIĘ Z LESZCZYŃSKIMI POLICJANTAMI. TEMATEM SPOTKANIA BYŁA PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA ORAZ EDUKACJA PRAWNA. 18 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyło się spotkanie z uczniami klasy maturalnej, którzy właśnie podejmują jedną z ważniejszych życiowych decyzji dotyczącą dalszego kierunku kształcenia oraz wyboru zawodu, z którym wiążą swoją przyszłość. Podinspektor Krzysztof Kubiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji spotkanie rozpoczął od omówienia odpowiedzialności karnej za wykroczenia i przestępstwa najczęściej popełniane przez młodzież, przypomniał o istnieniu aplikacji Moja Komenda oraz platformy internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcił młodych ludzi do korzystania z wspomnianych narzędzi, ułatwiających komunikowanie się z Policją. Większość spotkania poświęcono promocji zawodu policjanta. Przybliżono młodzieży wymagania stawiane kandydatom do służby w Policji oraz szczegółowo omówiono proces rekrutacji. Rozmawiano o specyfice zawodu policjanta, o różnorodności wykonywanych zadań, o predyspozycjach osobistych oraz ścieżce kariery w formacji. Przedstawiono uczestnikom terminy rekrutacyjne na bieżący rok i poinformowano, gdzie można szukać informacji na temat szczegółów rekrutacji do służby w Policji.