Close

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Natalia Wielowiejska
tel. 783-479-791

e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

Klauzule informacyjne RODO IIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

Klauzula ogólna – pobierz plik

Klauzula informacyjna imprez – pobierz plik

Klauzula na wycieczki – pobierz plik

Klauzula na internet – pobierz plik

Klauzula informacyjna przy rekrutacji – pobierz plik

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku z innymi sposobami kształcenia – pobierz plik