Close
KANDYDAT DO IIILO W LESZNIE SKŁADA:

– wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający kwestionariusz osobowy na gotowym formularzu dostępnym na stronie naboru elektronicznego – link do rekrutacji/wniosku

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – pobierz zgodę

– zgodę rodziców na kontynuowanie nauki w klasie ogólnej-policyjnej – pobierz zgodę

– orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w klasie Ie: ogólnej-policyjnej wydane przez lekarza

Dotyczy uczniów przyjętych do szkoły:

– fotografię w trzech egzemplarzach (każda fotografia podpisana – imię i nazwisko kandydata)

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych – pobierz zgodę