Close

11 listopada 2022

Pierwsza pomoc na strzelnicy

Pierwsza pomoc na strzelnicy – ,,TCCC MEDYCYNA POLA WALKI” W dniu 10 listopada 2022 na zajęciach w klasach policyjnych gościł ratownik medyczny Kajetan Mituła. Poprowadził zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem przewodnim była ,,TCCC Medycyna Pola Walki”. Termin TCCC lub TC3 dosłownie oznacza taktyczno – bojową opiekę nad poszkodowanym. Uczniowie podczas zajęć korzystali z wyposażenia jakim dysponował Pan Kajetan. tj. opatrunki i sprzęt ratunkowy stosowany w TCCC – zestaw IPMed, Olaes-Modular Bandage, Staza taktyczna, QuikColt, Celox Z-Pak, Hyfin vent – nie sposób wymienić wszystkiego. Uczniowie byli podzieleni na grupy, gdzie na stanowiskach czekały na nich przygotowane zadania min. badanie urazowe, techniki ewakuacji osób rannych ze strefy niebezpiecznej, RKO – resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem resuscytatora AMBU. Zainteresowaniem cieszyło się stanowisko ,,symulacja rany postrzałowej”, gdzie zadaniem było zatamowanie krwotoku tzw. metodą packingu. Uczniowie uczyli się również klasycznego udzielania pierwszej pomocy, które zakłada postępowanie według tak zwanego schematu ABC gdzie: A – Airway – to udrożnienie dróg oddechowych, B – Breathing – to wentylacja, oddychanie, C – Circulation – to krążenie krwi. Zajęcia wspomagał również wykładowca klas policyjnych podinsp. Krzysztof Kubiak posiadający uprawnienia Ratownika KPP.