Close

25 kwietnia 2024

Laserowa strzelnica

AZS ,, Akademicki Związek Sportowy ” z laserową strzelnicą na zajęciach w klasach mundurowych w III LO W LESZNIE. W dniu 25 kwietnia 2024 roku na strzelnicy sportowej, Prezes KS ,, LESNA ” – Trener Instruktor Sędzia PZSS Damian Gołembski przeprowadził zajęcia w ramach programu upowszechniania strzelectwa. Trzygodzinny blok zajęć by podzielony cześć teoretyczną obejmująca tematykę związaną z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa zgodnie z BLOS. Dwie kolejne godziny to praktyczne zajęcia strzeleckie w oparciu o technologię laserową z wykorzystaniem replik broni krótkiej typu SIG- SAUER oraz długiej AK -47. Zajęcia były bardzo ciekawe i zróżnicowane poprzez zmiany stanowisk strzeleckich oraz celu który należało ,, trafić”, poziom trudności to np. tarcze przesuwne, wahadło, poppery, drzewka strzeleckie Dual Tree, gwiazda, tarcze z VIP, oraz konkurencje IDPA -polegające na ostrzeliwaniu celów w odległości od 5-30 M. Wsparcia w realizacji zajęć udzielił koordynator/wykładowca klas policyjnych podinsp. Krzysztof Kubiak posiadający uprawnienia instruktora Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Dziękuję koledze Damianowi za profesjonalizm a uczniom 3 e i 4 e za zaangażowanie.