Close

1 czerwca 2023

Konkurs Matematyczny

W czwartek 31 maja br. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny, do którego przystąpiło ponad 90 uczniów klas I-III.
Uczniowie w ciągu 45 minut mieli do rozwiązania 15 zadań zamkniętych i 5 otwartych, które wymagały oprócz wiadomości matematycznych również umiejętności logicznego myślenia. Treści zadań dotyczyły także praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
🧩Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wzrost umiejętności sprawnego liczenia, motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Dodajmy, że najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni.✊✊

Więcej zdjęć na Facebooku : Link