Close

Dyplom językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich (DSD) jest państwowym egzaminem językowym oferowanym polskim uczniom. Egzamin ten wpisany jest do programu nauczania języka niemieckiego, a uczniowie przygotowują się do niego w ramach zajęć lekcyjnych.

W Polsce dyplom ten obejmuje dwa poziomy: poziom A2/B1 (DSD I) oraz B2/C1 (DSD II).

Landy delegują nauczycieli niemieckich do polskich szkół z programem DSD, którzy wspólnie ze swoimi polskimi kolegami prowadzą lekcje języka niemieckiego i egzaminują uczniów. Ten szeroko zakrojony program językowy kierowany jest z Warszawy i Wrocławia. Dodatkowo wzbogacają go różnorodne działania towarzyszące skierowane do uczniów i nauczycieli, takie jak szkolenia dokształcające czy też przedsięwzięcia związane z wymianą.

4 września 2023 r. III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie zostało wyróżnione odznaką PASCH. Skrót ten oznacza „Szkoły: Partnerzy przyszłości”.

Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD) oraz Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) i łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół utrzymujących ścisłe związki z Niemcami.

III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie przystąpiło do realizacji programu w ramach inicjatywy PASCH wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która chce uczyć się języka niemieckiego na najwyższym poziomie. 

Ten właśnie fakt zobligował nas do systematycznego przygotowywania chętnej młodzieży do egzaminu Deutsches Sprachdiplom, który odbył się po raz pierwszy w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie 9 marca 2023 roku. Jestem przekonany, że kolejne edycje egzaminu DSD, przyczynią się do poszerzenia wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego kolejnych uczniów.

Inicjatywa ta stwarza młodym ludziom możliwość nauki nie tylko języka niemieckiego, ale otwiera perspektywy dla zaawansowanych uczniów uzyskania stypendium na studia w Niemczech i europejską karierę zawodową, ponieważ oferuje dyplom językowy.

W Lesznie i regionie istnieje wiele firm oferujących miejsca pracy, w których umiejętność posługiwania się językiem niemieckim jest pożądana. Może ona więc oznaczać również bilet wstępu na atrakcyjne szkolenie zawodowe w niemieckiej, czy europejskiej firmie w miejscu zamieszkania.