Close

Rada rodziców

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2016/2017
 •  Małgorzata Piasny – klasa Ia
 •  Bernadeta Glapiak – klasa Ib
 •  Anita Glapiak – klasa Ic
 •  Violetta Poślednik – klasa Id
 •  Jolanta Pieloch – klasa Ie
 •  Sylwia Wieszczeczyńska – klasa If
 •  Magdalena Gerszendorf – klasa IIa
 •  Danuta Ocieczek – klasa IIb
 •  Katarzyna Rochowiak – klasa IIc
 •  Katarzyna Jakubowska – klasa IId
 •  Magdalena Czekała – klasa IIe
 •  Danuta Skorupińska – klasa IIIa
 •  Iwona Rabczuk – klasa IIIb
 •  Agnieszka Leśniak – klasa IIIc
 •  Violetta Kolak – klasa IIId
 •  Hanna Nowacka – klasa IIIe
Prezydium Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2016/2017
 • Anita Glapiak – przewodniczący
 • Violetta Kolak – zastępca przewodniczącego – sekretarz
 • Katarzyna Rochowiak – skarbnik