Close

Profile klas

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Rekrutacja Elektroniczna - Strona Naboru Elektronicznego

Profile klas

2017/2018

OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • geografia

Punktowane przedmioty:

 • język obcy wybrany przez kandydata
 • informatyka
MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA (Patronacka Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

Punktowane przedmioty:

 • informatyka
 • język obcy wybrany przez kandydata
BIOLOGICZNO - CHEMICZNA (Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Punktowane przedmioty:

 • biologia
 • język obcy wybrany przez kandydata
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia
 • język angielski

Punktowane przedmioty:

 • historia
 • język obcy wybrany przez kandydata
OGÓLNA - POLICYJNA (Patronacka KWP w Poznaniu)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • język angielski
 • informatyka

Punktowane przedmioty:

 • geografia
 • język obcy wybrany przez kandydata

KRYTERIUM REKRUTACJI:

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY OGÓLNEJ-POLICYJNEJ)

OGÓLNA - SPORTOWA: PIŁKA NOŻNA (Patronacka Football Academy)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • informatyka
 • język angielski
 • język niemiecki

KRYTERIUM REKRUTACJI:

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY OGÓLNEJ-SPORTOWEJ: PIŁKA NOŻNA

Oferujemy

„Nauka w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

to dobra inwestycja w przyszłość”

 • rzetelną realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych w oparciu o profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • klasy patronackie
 • szkolne projekty edukacyjne, np. :  „Erasmus +”
 • nauka języków obcych na najwyższym poziomie z elementami języka fachowego, w tym biznesowego
 • dydaktyczne wyjazdy zagraniczne
 • wykłady naukowe prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni
 • telekonferencje
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło fizyczne
 • koło biologiczne
 • koło historyczne
 • koło geograficzno – ekologiczne:  „Ekotrójka”
 • Szkolne Koło Przedsiębiorczości
 • Klub Europejski
 • Koło Kreatywnej Młodzieży
 • warsztaty z prawa
 • warsztaty dziennikarskie
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa, badminton
 • Uczniowski Klub Sportowy – sekcja siatkarska
 • „Biała szkoła” – nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie
 • edukację prozdrowotną
 • warsztaty telewizyjne w ramach: „Telewizji Młodzieżowej”
 • warsztaty z grafiki komputerowej
 • działania w formie wolontariatu
 • realizację akcji społecznych
 • happeningi
 • realizację inicjatyw młodzieży
 • miłą i przyjazną atmosferę w bezpiecznej szkole
 • pomoc koleżeńską
 • pomoc w planowaniu własnej kariery
 • przygotowanie do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia na uczelniach w kraju i zagranicą