Close
Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2019/2020
 • I a(g.) – Katarzyna Kaczmarek
 • I b(g.) – Damian Zarzycki
 • I c(g.) – Anna Adamczyk
 • I d(g.) – Daniel Karolczak
 • I e(g.) – Maria Dubska
 • I f(g.)- Beata Owsianna
 • Ia – Katarzyna Kaczmarek
 • Ib – Monika Linke
 • Ic – Małgorzata Owczarczyk
 • Id – Sebastian Janowicz
 • Ie – Izabela Kniażewska-Maćkowiak
 • If – Iwo Nowacki
 • IIa – Karolina Kamieniarz
 • IIb – Mario Goszczyński
 • IIc – Dariusz Maciejewski
 • IId – Anna Basista
 • IIe – Piotr Balcer 
 • IIf – Waldemar Kaźmierczak
 • IIIa – Sylwia Iwanicka
 • IIIb – Ksenia Misiak
 • IIIc – Tomasz Szczepaniak
 • IIId – Karolina Formanowska
 • IIIe – Jarosław Dąbrowski
 • IIIf – Wojciech Śliwa
Prezydium Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w roku szkolnym 2019/2020
 • Jarosław Dąbrowski – przewodniczący
 • Karolina Kaminiarz – zastępca przewodniczącego, sekretarz
 • Marek Wąsowicz – skarbnik